Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met veel zorg samengesteld. Stichting STABU kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie op deze website. Stichting STABU aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid inzake de juistheid en volledigheid hiervan en behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Gedane verwijzingen naar andere websites zijn alleen ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Stichting STABU kan niet instaan voor de inhoud van deze websites en het functioneren daarvan, noch van de daarop aangeboden producten en/of diensten.

Alle rechten voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de tekstuele en/of grafische inhoud van deze website te verveelvoudigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, of op te slaan in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting STABU.

Stichting STABU sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan deze publicatie(s) hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website.